(+30) 695 300 2095 poseidonbulgaria@gmail.com

Ναυτική Ακαδημία

Η Α.Ε.Ν της Βάρνα

προσφέρει Αγγλόφωνες σπουδές και προγράμματα σε πολλές ειδικότητες

Ναυτική Ακαδημία

Η Ακαδημία της Βάρνας

είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας και είναι εξουσιοδοτημένη Ανωτάτη Σχολή των Αξιωματούχων του Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού της. Λειτουργεί  από το 1992 ως ανεξάρτητη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Το κύρος και η φήμη της σχολής στην εκπαίδευση ικανότατων στελεχών όλων των ειδικοτήτων στις θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές,  αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για τη Βουλγαρία και τη Βάρνα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Σήμερα οι απόφοιτοι της Σχολής είναι περιζήτητοι και κατέχουν εξέχουσες θέσεις στη Διεθνή Εμπορική Ναυτιλία.

Η Ναυτική Ακαδημία στη Βάρνα προσφέρει

Αγγλόφωνες σπουδές και

προγράμματα στις παρακάτω ειδικότητες.

Η Ναυτικη Ακαδημία στη Βάρνα  προσφέρει Αγγλόφωνες σπουδές και προγράμματα στις παρακάτω ειδικότητες.

Η Α.Ε.Ν της Βάρνα έχει παράδοση στην Εκπαίδευση Αξιωματικών του Ναυτικού πάνω από μισό αιώνα και γι’ αυτό θεωρείται διεθνώς το εγκυρότερο κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ναυτικών, γιατί συνδυάζει μοναδικά τη θεωρία με την πράξη και την επιστήμη με την πραγματικότητα.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου έχουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση μεγάλης αξίας στο σώμα των Ναυτικών Δυνάμεων στον Παγκόσμιο Ωκεανό.

Η σχολή προσφέρει πτυχία τετραετούς φοίτησης  με ένα προπαρασκευαστικό έτος για τους μη αγγλόφωνους και μεταπτυχιακά διπλώματα (εκπαίδευση στα αγγλικά). Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε όλες τις διεθνείς εταιρείες ανά τον κόσμο.

 Για την εκπαίδευση των αξιωματικών καταστρώματος καθώς και για τους μηχανικούς, παρέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδοµές. Παρέχει πλανητάριο, προσομοιωτή χάραξης, προσομοιωτή ARPA και προσομοιωτή “Navi-trainerprofessional 3000″, προσομοιωτή “Dieselsim”, εργαστήριο απόκλισης μαγνητικής πυξίδας, οκτώ εργαστήρια R&C, πέντε εργαστήρια εξοπλισμένα με τις λειτουργικές μηχανές και τα μηχανήματα σκαφών και άλλες εγκαταστάσεις για την κατάρτιση στην παράκτια ναυσιπλοΐα.

Ειδικότητες

  • Σχολή Πλοιάρχων Εμπ. Ναυτ.
  • Σχολή Μηχανικών Εμπ. Ναυτ.
  • Διαχειριστές & Τεχνολόγοι Λιμένων και Στόλου
  • Τεχνολόγοι Επισκευών Πλοίου

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αποκτούν το πτυχίο του Αξιωματικού γέφυρας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). Ξεκινούν την καριέρα τους ως Πλοίαρχοι Γ’ βαθμού (ανθυποπλοίαρχοι) και στη συνέχεια εξελίσσονται σε Β΄ και τελικά σε Α΄ σε πλοία του Εμπορικού Στόλου. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, ως ναυτικοί πράκτορες, ναυλομεσίτες, και ως εμπειρογνώμονες μεταφοράς φορτίου.

Βασικές Γνώσεις 

Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά κ.λ.π. Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα ναυσιπλοΐας,  η πλοήγηση και ο χειρισμός πλοίου, η χρήση προσομοιωτών πλοήγησης, τα ναυτιλιακά οικονομικά, συστήματα ραντάρ και σόναρ, ασφάλεια πλοίων, ναυτική αγγλική ορολογία, χειρισμός και αποθήκευση φορτίου και ναυτικό δίκαιο.

Πρακτική

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τόσο επάνω σε πλοίο όσο και σε λιμάνι, καλύπτοντας κάθε πλευρά της λειτουργίας και διαχείρισης του. Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται με σκοπό να εμπλουτίσουν την θεωρητική κατάρτιση. Βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την πιστοποίηση σε διοικητικό επίπεδο και να περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες κρατικές εξετάσεις που διεξάγονται στη Βουλγαρία.

  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Ηλεκτρολόγοι
  • Ειδικότητα Διοίκηση Θαλάσσιων Μεταφορών
  • Μηχανικοί Στην Ωκεάνια Τεχνολογία

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών οι εξερχόμενοι από τη σχολή έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν ως ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά , καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας.

Απόφοιτοι

Αποκτούν ικανή κατάρτιση σε γνωστικά πεδία γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και μηχανικής, όπως Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία Αυτοματισμού κ.λ.π.  Εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ισχύος των πλοίων, τα ηλεκτρολογικά συστήματα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτροκίνηση.Απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την  μονάδα προώθησης και την αυτοματοποίηση της καθώς και των μηχανισμών και συστημάτων του και της αυτοματοποίησης αυτών.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις. 

Επαγγελματικές
Προοπτικές

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Προοπτικής για τους Απόφοιτους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού. 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Της Σχολής Ναυπηγών  Μηχανολόγων Μηxανικών.

Οι πτυχιούχοι

Μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. 

Οι τελειόφοιτοι της ακαδημίας αποκτούν τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές εντός της Ακαδημίας ή σε σχολές του εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της. Με το απολυτήριο Λυκείου ή κατέχοντας πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξετε τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχετε προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.
Οι εξερχόμενοι από τη σχολή αξιωματικοί μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α΄ , αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία. Στην Ελλάδα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες (από 36 που ήταν πριν) και για την προαγωγή σε Α΄ είναι 36 μήνες (από 48 που ήταν για τους πλοιάρχους).

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Η σταδιοδρομία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω απ’ αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά  όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιω/κών του Εμπορικού. Ναυτικού.
Σήμερα που χτίζονται διαρκώς νέα καράβια ενώ υπάρχει έλλειμμα κατά συνέπεια , ο Έλληνας αξιωματικός γίνεται περιζήτητος. Διαλέγοντας το επάγγελμα αυτό γίνεσαι ένας από τους λίγους, ένας από εκείνους που μετά από εννέα χρόνια θα μπορείς να είσαι “και ο πρώτος”. Και οι αμοιβές των πρώτων είναι σήμερα οι υψηλότερες στην Ελλάδα.

Ψάχνεις. Βρίσκεις. Χτίζεις το Μέλλον.

Ειδικοτητεσσπουδεσ

Ψάχνεις. Βρίσκεις. Χτίζεις το Μέλλον.

Ειδικοτητεσσπουδεσ